Komunikat Organizatorek II RKK w Koszalinie

Komunikat Organizatorek II Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie

W II Regionalnym Kongresie Kobiet, który odbył się 20.09.2014r. w Koszalinie, wzięło udział 180 osób. Gościliśmy m.in. prezeskę Feminoteki Joannę Piotrowską, przewodniczącą Partii Kobiet Iwonę Piątek, w-ce przewodniczącą SLD Paulinę Piechnę – Więckiwicz, Dyrektorkę Wykonawczą Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Prezeską Lubuskiego Stowarzyszenia BABA dr Anitę Kucharską- Dziedzic.

joanna piotrowskaiwona piatekiwona chmura rutkowskakrystyna kacpurapaulina piechna wieckiewiczanita kucharska dziedzic

Odbyły się trzy panele, jedna debata i dwa warsztaty.

Między innymi odbyła się debata na temat równości szans w Koszalinie i regionie z udziałem kandydatów na prezydenta Koszalina : Adama Ostaszewskiego i Artura Wezgraja oraz Kołobrzegu Wioletty Dymeckiej.Ponadto uczestnicy mogli wziąć udział w akcji zdjęciowej promującej hasła kongresowe, np. demokracja bez kobiet to pół demokracji, women power, stop mowie nienawiści, równość i wykonać zdjęcie na ściance II Regionalnego Kongresu Kobiet oraz zobaczyć podsumowanie akcji z I Kongresu, w dowcipny sposób promującej czytelnictwo „Nie czytasz, nie idę z Tobą do łóżka”. Była to prezentacja około dwudziestu zdjęć uczestniczek poprzedniego kongresu, biorących udział w tej akcji. W tym czasie dzieci miały zapewnioną profesjonalną opiekę w kąciku zabaw.

Kongres uzmysłowił potrzebę przeprowadzenia dalszych zmian w kierunku:

  1. Podniesienia kompetencji kobiet.
  2. Zwiększenia aktywności i uczestnictwa w życiu publicznym.
  3. Pobudzania do większej aktywności obywatelskiej.
  4. Wzmacniania ducha przedsiębiorczości i niezależności ekonomicznej kobiet.
  5. Rzetelna edukacja seksualna w szkołach oraz warsztaty dla rodziców.

Kongres uświadomił konieczność:

  1. Wprowadzenia do strategii województwa zachodniopomorskiego oraz strategii rozwoju powiatów budżetu równościowego ( takiego który będzie dokonywał analizy wszystkich wydatków publicznych z perspektywy płci oraz planowania ich skutków z uwzględnieniem pozycji kobiet w porównaniu do pozycji mężczyzn w społeczeństwie).
  2. Powołanie na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, miejskim funkcji pełnomocniczki ds. równego traktowania.
  3. Utworzenia Centrum Aktywności Kobiet oraz Centrum Przeciwdziałania Przemocy.

Kongres cieszył się dużym zainteresowaniem, otworzył nową przestrzeń umożliwiającą zwiększenie aktywności kobiet.

Kongres rekomenduje wprowadzenie edukacja antydyskryminacyjnej, równościowej, obywatelskiej i seksualnej , które to działania mogą pomóc kobietom wyzwolić się od stereotypów, tradycyjnego pojmowania swojej roli w rodzinie i w społeczeństwie oraz przedmiotowego traktowania.

Kongres w dalszym ciągu rekomenduje promowanie podejmowania działań na rzecz równego traktowania ludzi bez względu na wiek, płeć, rasę, orientację seksualną , przekonania oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

W imieniu Organizatorów II Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie
Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Warszawie
Dorota Chałat