O nas

Komunikat Organizatorów Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie

W Pierwszym Regionalnym Kongresie Kobiet, który odbył się 2.03.2013r. w Koszalinie, wzięło udział około 200 osób.
Gościliśmy m.in. marszałkinię Wandę Nowicką, eurodeputowaną prof. Joannę Senyszyn, posłankę Magdalenę Kochan i prezeskę Feminoteki Joannę Piotrowską.

Wanda NowickaJoanna SenyszynMagdalena KochanJoanna Piotrowska

Odbyły się dwa panele, jedna debata i osiem warsztatów.
Ponadto uczestnicy mogli wziąć udział w akcji dotyczącej samoobrony językowej przed molestowaniem w przestrzeni publicznej „Hollaback!” oraz w akcji w dowcipny sposób promującej czytelnictwo „Nie czytasz, nie idę z Tobą do łóżka”.
W tym czasie dzieci miały zapewnioną profesjonalną opiekę w kąciku zabaw.

W trakcie Kongresu odbywało się wiele szkoleń i akcji, dotyczących spraw tak ważnych dla kobiet, jak równouprawnienie, przełamywanie stereotypów kulturowych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, asertywność i motywacja oraz wzmacnianie samooceny.
Były również porady prawne dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej.

Kongres uzmysłowił potrzebę przeprowadzenia dalszych zmian w kierunku:

  1. Podniesienia kompetencji kobiet.
  2. Zwiększenia aktywności i uczestnictwa w życiu publicznym.
  3. Pobudzania do większej aktywności.
  4. Wzmacniania ducha przedsiębiorczości i niezależności ekonomicznej kobiet.

Kongres uświadomił konieczność:

  1. Wprowadzenia do strategii województwa zachodniopomorskiego oraz strategii rozwoju powiatów budżetu równościowego ( takiego który będzie dokonywał analizy wszystkich i wydatków publicznych z perspektywy płci oraz planowania ich skutków z uwzględnieniem pozycji kobiet w porównaniu do pozycji mężczyzn w społeczeństwie).
  2. Powołanie na szczeblu wojewódzkim i powiatowym funkcji pełnomocniczki ds. równego traktowania.
  3. Utworzenia Centrum Przeciwdziałania Przemocy. Kongres cieszył się dużym zainteresowaniem, otworzył nową przestrzeń umożliwiającą zwiększenie aktywności kobiet. Kongres rekomenduje przedsiębiorcom, instytucjom i organizacjom podpisanie Karty Różnorodności, która promuje równe traktowanie ludzi bez względu na wiek, płeć, rasę ,orientację psychoseksualną, przekonania oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

W imieniu Organizatorów I Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie
Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Warszawie
Dorota Chałat