Współpraca

plan fit sl mps fensi
ajwers kontrast
pasjonatica fregata moya
moya fensi logotyp sds
moya Starostwo mk
akant dajar
prob
warsztat mody 

 

 

 

 

Patronat medialny

 


tv max
tygodnik miasto
nasze miasto

nasze miasto

 KOSZALINinfo

 

Partnerzy


MOPS
StarostwoPowiat Koszaliński
kultura

O nas

Komunikat Organizatorów Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie

W Pierwszym Regionalnym Kongresie Kobiet, który odbył się 2.03.2013r. w Koszalinie, wzięło udział około 200 osób.
Gościliśmy m.in. marszałkinię Wandę Nowicką, eurodeputowaną prof. Joannę Senyszyn, posłankę Magdalenę Kochan i prezeskę Feminoteki Joannę Piotrowską.

Wanda NowickaJoanna SenyszynMagdalena KochanJoanna Piotrowska

Odbyły się dwa panele, jedna debata i osiem warsztatów.
Ponadto uczestnicy mogli wziąć udział w akcji dotyczącej samoobrony językowej przed molestowaniem w przestrzeni publicznej „Hollaback!” oraz w akcji w dowcipny sposób promującej czytelnictwo „Nie czytasz, nie idę z Tobą do łóżka”.
W tym czasie dzieci miały zapewnioną profesjonalną opiekę w kąciku zabaw.

W trakcie Kongresu odbywało się wiele szkoleń i akcji, dotyczących spraw tak ważnych dla kobiet, jak równouprawnienie, przełamywanie stereotypów kulturowych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, asertywność i motywacja oraz wzmacnianie samooceny.
Były również porady prawne dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej.

Kongres uzmysłowił potrzebę przeprowadzenia dalszych zmian w kierunku:

  1. Podniesienia kompetencji kobiet.
  2. Zwiększenia aktywności i uczestnictwa w życiu publicznym.
  3. Pobudzania do większej aktywności.
  4. Wzmacniania ducha przedsiębiorczości i niezależności ekonomicznej kobiet.

Kongres uświadomił konieczność:

  1. Wprowadzenia do strategii województwa zachodniopomorskiego oraz strategii rozwoju powiatów budżetu równościowego ( takiego który będzie dokonywał analizy wszystkich i wydatków publicznych z perspektywy płci oraz planowania ich skutków z uwzględnieniem pozycji kobiet w porównaniu do pozycji mężczyzn w społeczeństwie).
  2. Powołanie na szczeblu wojewódzkim i powiatowym funkcji pełnomocniczki ds. równego traktowania.
  3. Utworzenia Centrum Przeciwdziałania Przemocy. Kongres cieszył się dużym zainteresowaniem, otworzył nową przestrzeń umożliwiającą zwiększenie aktywności kobiet. Kongres rekomenduje przedsiębiorcom, instytucjom i organizacjom podpisanie Karty Różnorodności, która promuje równe traktowanie ludzi bez względu na wiek, płeć, rasę ,orientację psychoseksualną, przekonania oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

W imieniu Organizatorów I Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie
Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Warszawie
Dorota Chałat

 

Organizatorzy

 

kobiety dla polski

kobiety dla polski

Matronat

kobiety dla polski

 

Partner Strategiczny

ck 105

 

Program kongresu

kongres Kobiet

Biuletyn kongresu

program kongresu

 

Zaproszenie

 

 

kongres Kobiet

 

 

 

 

 

zachodniopomorskie Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Gminy Miasto Koszalin
koszalin herb