Era Kobiet

logo era kobiet napislogo era kobiet rysunek

 

dorota chalatDorota Chałat - feministka, działaczka zaangażowana w ruch kobiecy,
członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Warszawie i Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet,
Radna Rady Miejskiej w Koszalinie oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Jest założycielką i prezeską Koszalińskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej ERA KOBIET.

Swoją działalność społeczną i polityczną traktuje bardzo poważnie w całym zakresie, w szczególności "specjalizuje się" w tematach: polityki społecznej, budżetu i finansów, polityki zdrowotnej, oświaty oraz prawach człowieka.

Szczególnie ważne są dla niej: odpowiedzialność, uczciwość, profesjonalizm i osobista aktywność, ciągle rozwija swoje umiejętności oraz poszukuje nowych wyzwań.

Jej hobby to działalność społeczna na rzecz kobiet i rodziny, pomoc osobom potrzebującym, jak również prowadzenie zdrowego trybu życia, jazda na rowerze, piesze wędrówki po górach, pływanie.

Prywatnie jest koszalinianką, ma 49 lat, pracuje jako księgowa w Zakładzie Gazowniczym w Koszalinie.
Jest mamą 27- letniej Magdy i 15- letniego Radka.

KOSZALIŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ „ERA KOBIET”: powstało w styczniu 2009 roku, zasięgiem działania obejmuje teren miasta Koszalina oraz sąsiednie miejscowości, angażuje się również w ogólnopolskie inicjatywy, podejmując próby ich przeniesienia na grunt lokalny.

Podstawowymi założeniami ERY KOBIET są: podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnych, tworzenie i realizacja projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych oraz współpraca z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami na rynku lokalnym.
Aby je rzetelnie zrealizować stowarzyszenie angażuje się w akcje na rzecz grup dyskryminowanych (m.in. biorąc aktywny udział w kolejnych edycjach koszalińskiej Żywej Biblioteki), działa na rzecz aktywizacji kobiet w każdym wieku, w różnych dziedzinach życia: społecznym, rodzinnym i zawodowym, pracuje na rzecz wyrównywania szans, zarówno kobiet jak i mężczyzn, promuje lokalną kulturę oraz jej twórców, popularyzuje regionalne tradycje i zwyczaje, promuje zdrowy styl życia oraz działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; ERA KOBIET prowadzi także wolontariat.