Aperto

Stowarzyszenie "APERTO"

anna magryta urbanAnna Magryta Urban jest założycielką i prezeską Stowarzyszenie APERTO, które działa na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego w regionie koszalińskim m.in. poprzez prowadzenie Biura Porad Obywatelskich oraz wolontariatu lokalnego i zagranicznego.

Jest absolwentką programu Vital Voices Poland, w którym Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska – Rajewicz była jej mentorką.

Ukończyła Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, uczestniczyła w kilkumiesięcznym programie job-shadowing w Londynie w organizacji Wise Owls, brała udział w programie Volunteers for Peace w Filadelfii.

Prywatnie jest mamą dwuletniej Matyldy oraz opiekunką 3-letniej kotki Beni.
Lubi czytać, chodzić do teatru, ostatnio odkrywa tajniki jogi.

 

logo apertoStowarzyszenie "APERTO" - misją Stowarzyszenia APERTO (wczesniej "EUROPA młodych") jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji przez promocję idei wolontariatu, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości i wsi oraz aktywizację społeczną seniorów.

APERTO jest organizacją prowadzącą Biuro Porad Obywatelskich w Koszalinie, które oferuje bezpłatną pomoc doświadczonych doradców w sprawach dotyczących: urzędów i sądów, świadczeń i zasiłków, rodziny, mieszkania, roszczeń i zobowiązań finansowych, zadłużenia, zdrowia, zatrudnienia, przestępczości i własności.

Koordynuje także wymianę wolontariuszy w ramach projektu wolontariatu seniorów we współpracy z partnerską organizacją CERSEO z Włoch.