Kapituła

Joanna Wyrzykowska

Ewa Antoszak

Piotr Jaśkiewicz 

Bożena Pawłowska

Barbara Grygorcewicz

Marcin Napierała