Współpraca

plan fit sl mps fensi
ajwers kontrast
pasjonatica fregata moya
moya fensi logotyp sds
moya Starostwo mk
akant dajar
prob
warsztat mody 

 

 

 

 

Patronat medialny

 


tv max
tygodnik miasto
nasze miasto

nasze miasto

 KOSZALINinfo

 

Partnerzy


MOPS
StarostwoPowiat Koszaliński
kultura

Regulamin + formularz

Regulamin

Regulamin konkursu Kobieta Regionu koszalińskiego 2014

§ 1
Organizatorami konkursu jest I Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie.

§ 2
Celem konkursu jest wyróżnienie i wspieranie aktywności Kobiet w Koszalinie i w regionie koszalińskim.

§ 3
Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami konkursu mogą zostać kobiety urodzone, bądź zamieszkałe lub prowadzące działalność na terenie Koszalina i powiatów koszalińskiego, szczecineckiego, kołobrzeskiego, wałeckiego sławieńskiego, choszczańskiego, białogardzkiego drawskiego, świdwińskiego.
2. W konkursie biorą udział kobiety zgłoszone przez:
a) członkinie Komitetu Organizacyjnego I Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie oraz partnerów, którzy mogą dokonać zgłoszenia kandydatek do konkursu na Formularzu zgłoszeniowym – załącznik nr 1.

3. Osoba zgłaszająca może zgłosić siebie lub inną wybraną przez siebie kobietę.
Warunkiem dopuszczenia zgłoszenia jest poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1.

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie rodzin osób zaangażowanych w przeprowadzenie konkursu, w szczególności członkowie rodzin organizatorów oraz członkowie rodzin ich współpracowników.

§ 4
Zasady przyznawania nagród

1. Konkurs odbywa się w 4 kategoriach
• Biznes
• Media
• Aktywność społeczna
• Działalność w administracji i sferze publicznej

2. Kryteria poszczególnych kategorii:

BIZNES
• Prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą lub pełni funkcję kierowniczą od minimum 2 lat
• Stale rozwija swoje kompetencje zawodowe
• Stosuje nowatorskie metody zarządzania czy też marketingu zapewniające sukces rynkowy

MEDIA
• Osoba, która poprzez działalność dziennikarską, propaguje ideę równouprawnienia kobiet i mężczyzn
• Rzetelnie informuje o aktywności kobiet w mieście i regionie
• Własnym przykładem daje wyraz feministycznej aktywności

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
• Osoba, której praca zawodowa lub wolontariat skupia się na sferze społecznej
• Działalność ma charakter lokalny
• Efektem aktywności jest pomoc i wsparcie różnych środowisk i grup społecznych, szczególnie narażonych na dyskryminacje lub wykluczenie społeczne

DZIAŁALNOŚĆ W ADMINISTRACJI I SFERZE PUBLICZNEJ
• Pełni funkcję publiczną w organach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej
• Działalność w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju regionu, miejscowości lub jej mieszkańców
• Aktywnie wspiera inicjatywy lokalnych organizacji kobiecych

3. W konkursie przyznana zostanie nagroda specjalna dla mężczyzny:

KATEGORIA KRYTERIA RÓWNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ
• Mężczyzna, który aktywnie wspiera lokalne inicjatywy na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn
• Mężczyzna - pracodawca, który wprowadza standardy zarządzania związane z różnorodnością np.:
wprowadza elastyczny czas pracy dla kobiet wychowujących małe dzieci;
awansuje kobiety i mężczyzn na podstawie obiektywnej oceny wyników pracy
• Mężczyzna - pracodawca, który zachowuje równowagę w obsadzaniu stanowisk kierowniczych ze względu na płeć (50% kobiet na stanowiskach kierowniczych)
• Mężczyzna, który jest odbierany jako człowiek łamiący stereotypy związane z dyskryminacją kobiet

4. Mężczyźni mogą być zgłaszani na takich samych zasadach jak kobiety (§ 4 pkt 1-4 niniejszego Regulaminu), na Formularzu zgłoszeniowym – załącznik nr 1.

5. Zgłoszeni kandydaci powinni spełniać przynajmniej dwa kryteria w wybranej kategorii.

§ 5
Termin i warunki nadsyłania formularzy zgłoszeniowych

1. Formularze zgłoszeniowe można przesłać elektronicznie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września 2014 roku.
Decyduje data wpłynięcia.
Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

§ 6
Zasady przyznawania nagród

1. Wśród nadesłanych formularzy zgłoszeniowych Kapituła Konkursowa, wyłoniona przez Organizatorów I Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie, wybierze laureatki poszczególnych kategorii oraz zwycięzcę nagrody specjalnej.

2. Każdy członek kapituły wybiera spośród nadesłanych zgłoszeń 3 kandydatki w każdej kategorii oraz 3 kandydatów w kategorii: Równość i różnorodność. Każdemu zgłoszeniu w danej kategorii przyznaje od 1 do 3 punktów.

3. Kandydatka, która otrzyma największą ilość punktów w danej kategorii zostanie laureatką. Kandydat, który otrzyma największą ilość punktów zostanie zwycięzcą nagrody specjalnej.

4. W przypadku, gdy kilka kandydatek (kandydatów) otrzyma jednakową ilość punktów, o wyborze laureatki/zwycięzcy nagrody specjalnej decyduje Przewodniczący Kapituły, którego wybiera Kapituła Konkursowa spośród swoich członków.

5. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Laureatki poszczególnych kategorii oraz zwycięzca nagrody specjalnej zostaną poinformowani o przyznanych nagrodach.

7. Wręczenie nagród odbędzie się 20 września 2014 roku podczas II Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie.

Formularz uczestnictwa w konkursie ( plik w formacie PDF ) - [ pobierz ]

 

Organizatorzy

 

kobiety dla polski

kobiety dla polski

Matronat

kobiety dla polski

 

Partner Strategiczny

ck 105

 

Program kongresu

kongres Kobiet

Biuletyn kongresu

program kongresu

 

Zaproszenie

 

 

kongres Kobiet

 

 

 

 

 

zachodniopomorskie Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Gminy Miasto Koszalin
koszalin herb