Program VII Kongresu Kobiet

VII Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie

13.04.2018r.

Centrum Kultury 105 – Koszalin

„MOŻNA SIĘ PIĘKNIE RÓŻNIĆ”

PRZEMOC – RÓWNOŚĆ – RÓŻNORODNOŚĆ

Współprowadzący : Magdalena Chałat , Marcin Napierała

Blok I

9:00 -9.40              Dorota Chałat – Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Koszalinie - Konkurs Kobieta Regionu Koszalińskiego 2019r.

9.40 -9.50               Powitanie gości – Magdalena Chałat, Marcin Napierała

9.50 - 9.55               Hymn Kongresu Kobiet- wyk. Elżbieta Kilichowska -Hille

9.55 – 10.00           Idea Kongresu Kobiet -Agata Jankowska

                                 Biuro Kongresu Kobiet

Blok II

10.00-10.30           dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - Posłanka do UE, była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania – Poszanowanie Praw Człowieka w kontekście Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym.

10.30-10.40           W-ce Prezydent Przemysław Krzyżanowski

10.40- 11.10         dr Marta Mazurek- Główna Specjalistka ds. Polityki Równości i Różnorodności Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Radna Rady Miejskiej w Poznaniu- Wdrażanie Karty Różnorodności.

11.10-11.30          Bartosz Arłukowicz – poseł , były minister zdrowia…..

11.30 -12.00          Przerwa

Blok IV

12.00 -12.20 dr Anna Nowak-Dyrektorka Wydziału Współpracy Społecznej WZP

                            Przemoc ma płeć – prezentacja Raport WZP. Przemoc na wsi.

12.20-12.40         Grzegorz Hamera – certyfikowany specjalista ds.

                              przeciwdziałania przemocy w MOPR w Koszalinie – Przemoc w

                               rodzinie wobec osób starszych .

12.40 -13.00        

13.00-13.30       Przerwa

Blok V

13.30- 13.40   Iwona Kamińska -Lech – wprowadzenie do filmu SIŁACZKI

13.40- 14.55 Film Siłaczki w reż. Marta Dzido , Piotr Śliwowski

14:55- 15.55 Siłaczki XXI w.

moderatorka: Irmina Olejnik - Czerwonka

panelistki : Anna Podgórska- policjantka , Monika – Inseminatorka , Magda Koszykowska – konstruktorka , Agata Solecka – kierowniczka działu dystrybucji , …………………kierowczyni MZK ,

15.55 - 16.05 Żeński Chór Kameralny KANON z Cewlina

16.05 Zakończenie (wspólne zdjęcie)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wystawa pt. Kobiety w walce o niepodległość- Liga Kobiet Polskich wystawę organizowała i udostępnia

 

Wersja pdf