Debata - Polityka społeczna, a realne życie kobiet

Moderatorka

iwona chmura rutkowskaDr Iwona Chmura-Rutkowska - pedagożka, socjolożka. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz wykładowczyni Gender Studies UAM.

Naukowo zajmuje się krytyczną analizą codzienności w instytucjach edukacyjnych: w jej jawnym i ukrytym aspekcie, funkcjami i skutkami oraz mechanizmami wykluczającymi i reprodukującymi nierówności edukacyjne i społeczne. Szczególnie interesuje się problemem psychologicznych i społecznych mechanizmów oraz skutków treningu socjalizacyjnego i praktyk edukacyjnych wzmacniających stereotypy związane z płcią.

Autorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania(się) tożsamości rodzajowej, problemu przemocy oraz krytycznych analiz dyskursu kobiecości i męskości w kulturze popularnej, programach szkolnych i potocznych narracjach. Współautorka i współredaktorka książek: „Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne (z J. Ostrouch, Kraków 2007), „Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej (red. z E. Głowacka-Sobiech i I. Skórzyńską, Kraków 2013), „Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum” (z E. Głowacką-Sobiech i I. Skórzyńską, Poznań 2015), „Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport. Tom 1-3” (red. z M. Dudą, M. Mazurek, A. Sołtysiak-Łuczak, Warszawa 2016).

Obecnie finalizuje projekt badawczy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na temat rówieśniczej przemocy motywowanej stereotypami i uprzedzeniami związanymi z płcią i przemocy seksualnej w codziennych doświadczeniach polskich gimnazjalistów i gimnazjalistek. Kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej. Współpracowniczka organizacji pozarządowych działających na rzecz równego traktowania.


Elzbieta_JachlewskaElżbieta Jachlewska - Przewodnicząca Partii Inicjatywa Feministyczna ,prezeska Stowarzyszenia WAGA. Feministka, optymistka, idealistka, ekonomistka. Wierzy, że pracą od podstaw można powoli zmienić świat na lepszy, że dyskutując można osiągnąć kompromis ponad wszelkimi podziałami, a integrując różne środowiska sprawić, iż tolerancja będzie czymś najnormalniejszym w świecie

 

bozeckaUrszula Borzęcka - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, Specjalista Polityki Społecznej. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz wyższe w zakresie pracy socjalnej. Ukończone studia podyplomowe: Organizacja Pomocy Społecznej, a także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Certyfikowany mediator, posiadający liczne szkolenia w zakresie pracy z rodziną i dzieckiem, w tym z problemem uzależnienia. Czynny kurator społeczny w Sądzie Rejonowym w Koszalinie oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego. Wieloletni praktyk. Prywatnie: żona i matka trzech wspaniałych młodych mężczyzn. Zainteresowania: książka, kino, teatr, taniec. Zwolenniczka aktywnego spędzania czasu. Uwielbia wycieczki, szczególnie w góry. 

 

Agnieszka Dziemianowicz-BąkAgnieszka Dziemianowicz-Bąk- polska działaczka społeczna i polityczka, członkini Zarządu Krajowego Partii Razem. W 2016 umieszczona na liście 100 najważniejszych intelektualistów roku magazynu „Foreign Policy”. Z wykształcenia filozofka i pedagożka, z zawodu badaczka społeczna. Od lat zaangażowana na polu edukacji – badała działalność oświatową samorządów, działała w organizacjach aktywizujących młodzież z małych miast, zakładała przedszkola na terenach wiejskich. Mieszka w górach na Dolnym Śląsku.

 

 KochanMAGDALENA KOCHAN -Urodzona 28 stycznia 1950 roku w Szczecinie. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu.Od 1994 do 2005 roku przez dwie kadencje była radną Rady Miejskiej w Goleniowie i przewodniczącą klubu radnych oraz jedną kadencję w Radzie Powiatu Goleniowskiego. W latach 1994 – 1996 przewodniczyła pracom Komisji Spraw Społecznych Sejmiku Samorządowego. Była pierwszą przewodniczącą goleniowskich struktur powiatowych PO RP. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej PO RP regionu zachodniopomorskiego.

Posłanka PO RP V, VI, VII i VIII kadencji Sejmu RP. Od 2007 roku wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet 2007 – 2011. Członkini sejmowej Komisji ds. Petycji. Inicjatorka Gali Lady D promującej aktywność kobiet z niepełnosprawnością. Autorka ustawy o ściganiu przestępstwa gwałtu z urzędu, współautorka ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie –m.in. zapisu o wyprowadzeniu z domu sprawców przemocy. Laureatka nagrody Złoty Telefon Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Autorka Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka rekomendowanej przez ONZ do wprowadzenia we wszystkich krajach członkowskich. Współautorka ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od 11 stycznia 2016r. Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Od czerwca 2016 członek Zespołu ds. opracowania nowego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2016-2025.

Odznaczona Medalem Jordana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, nagrodą Rzecznika Praw Dziecka za działalność społeczną na rzecz dzieci, Medalem „Wiernie i Wytrwale” przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie. Kawaler Orderu Uśmiechu.

 

WawrowskaDanuta Wawrowska -Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właścicielka Kancelarii Prawniczej. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe aktywnie przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskryminacji oraz podejmuje działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także działania na rzecz zwiększenia aktywności kobiet i ich udziału w życiu publicznym nie tylko na szczeblu lokalnym. Orędowniczka poprawy skuteczności ściągalności alimentów, pomysłodawczyni i koordynatorka ogólnopolskiej akcji "Alimenty to nie prezenty", społeczna asystentka posłanki Ewy Lieder i członkini jej zespołu d/s zmiany przepisów alimentacyjnych. Ekspertka Kongresu Kobiet d/s alimentów. Wiceprzewodnicząca Rady Kobiet ptzy Przezydncie Miasta Słupska. Prezeska i współzałożycielka Stowarzyszenia „Kobiecy Słupsk”. Inicjatorka i organizatorka Słupskiego Kongresu Kobiet. Feministka, członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Warszawie, pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Słupsku. Prywatnie mama dwóch synów, przyjaciółka, kobieta aktywna, podróżniczka.

 

joanna-scheuring-wielgus2Joanna Scheuring-Wielgus. - Posłanka na Sejm RP.

Urodziłam się w 1972 roku w Toruniu, a wychowałam na osiedlu z wielkiej płyty. Rubinkowo, było wtedy wielkim placem budowy. Do tej pory pamiętam zabawy na hałdach piasku, odgłos betoniarek od bladego świtu, niekończące się rozmowy przy trzepaku i smak oranżady „Murzynek”.Jestem absolwentką Szkoły Podstawowej nr 20, IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu oraz socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Po ukończeniu studiów chciałam się dalej rozwijać, dlatego kształciłam się również w Polskiej Akademii Nauk w zakresie zarządzania kulturą oraz w Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, gdzie poznałam fantastycznych, pełnych pasji ludzi. Przez wiele lat byłam zawodowo związana z marketingiem i public relations. Szlify w tej materii zdobywałam w międzynarodowej korporacji spożywczej. Tam miałam okazje sprawdzić się w dużych, wymagających międzynarodowych projektach i w pracy zespołowej. Tam też poznałam wspaniałych ludzi, z moim mężem, Piotrem na czele. W związku z tym, że potrzeba ciągłego rozwoju to mój życiowy motor, po kilkunastu latach pracy na etacie odważyłam się „pójść na swoje” i otworzyłam fundację, w której połączyłam swoje obie zawodowe pasje: wspomniany marketing oraz kulturę. Moją fundację nazwałam „Win – Win” od angielskiego określenia sytuacji, w której wszyscy wygrywają. Wierzę bowiem, że można kreować takie sytuacje, także w polityce, w których każda ze stron zyskuje. Zajęłam się współpracą z artystami i instytucjami kultury w Polsce, w Europie i w Azji. Wraz z gronem niesamowitych ludzi udało mi się zrealizować wiele wartościowych projektów edukacyjnych, społecznych i kulturalnych. Szczególnie dumna jestem z Turkusowych Wakacji – wyjątkowych kolonii dla dzieci prowadzonych przez artystów, podczas których uczą się one sztuki poprzez jej doświadczanie.

Od wielu lat funkcjonuję również w organizacjach pozarządowych. Współtworzyłam m.in. Stowarzyszenie „Wyborcy”, które działało na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji wyborczej mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego i edukacji obywatelskiej. Działałam też w Stowarzyszeniu „Rzeczpospolita Babska”, które podejmowało inicjatywy aktywizacji i równouprawnienia kobiet w szeroko rozumianym życiu społecznym. Momentem przełomowym w moim życiu była decyzja o wejściu do czynnej polityki. No bo, jak długo można walić głową w mur? Wraz z ludźmi, z którymi od wielu lat współpracowałam przy rozmaitych projektach, postanowiliśmy wejść do środka politycznego wiru. Zrozumieliśmy, że bez realnego wpływu na władzę, zarówno tę lokalną, jak i ogólnokrajową, nie uda nam się wdrożyć wszystkich idei, które przyświecały nam w pracy w sektorze pozarządowym. Powołaliśmy do życia stowarzyszenie „Czas Mieszkańców”, które jest alternatywą dla skostniałego układu władz samorządowych w Toruniu. „Czas Mieszkańców” skupia osoby o różnych poglądach i doświadczeniach, ale to, co ich łączy to idea podmiotowości mieszkańców w decydowaniu o losach swojego miasta. Łączy na po prostu wspólny „miastopogląd”. Z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców „Czas Mieszkańców” zdobyliśmy 4 mandaty do Rady Miasta Torunia. Zostałam radną i przewodniczącą klubu radnych naszego ugrupowania. A w kilku innych miastach ruchy miejskie, do których też się zaliczamy również zdołały dostać się do władz lokalnych. W końcu coś się zaczęło zmieniać. Ale Życie nie znosi próżni, a moje zwłaszcza. Dlatego też gdy powstała Nowoczesna postanowiłam zaangażować się w ten projekt - świeży, nastawiony na zmiany i będący w opozycji wobec zastanej sceny politycznej, która żyła już wyłącznie samą sobą. Wyszłam z założenia, że trzeba działać zarówno u podstaw, na gruncie samorządowym, jak i w polityce ogólnopolskiej, bo dobre decyzje można podejmować mając do dyspozycji dobre prawo.

W wyborach parlamentarnych z 2015 roku zostałam wybrana do Sejmu RP z okręgu toruńsko – włocławskiego.

To wszystko, co opisałam wyżej jest dla mnie ważne. Ale najważniejsza jest moja rodzina: mąż Piotr oraz trzech synów: Jan, Jakub i Olek.

To oni nadają sens mojemu życiu i energię do działania.