Współpraca

plan fit sl mps fensi
ajwers kontrast
pasjonatica fregata moya
moya fensi logotyp sds
moya Starostwo mk
akant dajar
prob
warsztat mody 

 

 

 

 

Patronat medialny

 


tv max
tygodnik miasto
nasze miasto

nasze miasto

 KOSZALINinfo

 

Partnerzy


MOPS
StarostwoPowiat Koszaliński
kultura

Debata - Polityka społeczna, a realne życie kobiet

Moderatorka

iwona chmura rutkowskaDr Iwona Chmura-Rutkowska - pedagożka, socjolożka. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz wykładowczyni Gender Studies UAM.

Naukowo zajmuje się krytyczną analizą codzienności w instytucjach edukacyjnych: w jej jawnym i ukrytym aspekcie, funkcjami i skutkami oraz mechanizmami wykluczającymi i reprodukującymi nierówności edukacyjne i społeczne. Szczególnie interesuje się problemem psychologicznych i społecznych mechanizmów oraz skutków treningu socjalizacyjnego i praktyk edukacyjnych wzmacniających stereotypy związane z płcią.

Autorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania(się) tożsamości rodzajowej, problemu przemocy oraz krytycznych analiz dyskursu kobiecości i męskości w kulturze popularnej, programach szkolnych i potocznych narracjach. Współautorka i współredaktorka książek: „Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne (z J. Ostrouch, Kraków 2007), „Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej (red. z E. Głowacka-Sobiech i I. Skórzyńską, Kraków 2013), „Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum” (z E. Głowacką-Sobiech i I. Skórzyńską, Poznań 2015), „Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport. Tom 1-3” (red. z M. Dudą, M. Mazurek, A. Sołtysiak-Łuczak, Warszawa 2016).

Obecnie finalizuje projekt badawczy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na temat rówieśniczej przemocy motywowanej stereotypami i uprzedzeniami związanymi z płcią i przemocy seksualnej w codziennych doświadczeniach polskich gimnazjalistów i gimnazjalistek. Kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej. Współpracowniczka organizacji pozarządowych działających na rzecz równego traktowania.


Elzbieta_JachlewskaElżbieta Jachlewska - Przewodnicząca Partii Inicjatywa Feministyczna ,prezeska Stowarzyszenia WAGA. Feministka, optymistka, idealistka, ekonomistka. Wierzy, że pracą od podstaw można powoli zmienić świat na lepszy, że dyskutując można osiągnąć kompromis ponad wszelkimi podziałami, a integrując różne środowiska sprawić, iż tolerancja będzie czymś najnormalniejszym w świecie

 

bozeckaUrszula Borzęcka - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, Specjalista Polityki Społecznej. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz wyższe w zakresie pracy socjalnej. Ukończone studia podyplomowe: Organizacja Pomocy Społecznej, a także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Certyfikowany mediator, posiadający liczne szkolenia w zakresie pracy z rodziną i dzieckiem, w tym z problemem uzależnienia. Czynny kurator społeczny w Sądzie Rejonowym w Koszalinie oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego. Wieloletni praktyk. Prywatnie: żona i matka trzech wspaniałych młodych mężczyzn. Zainteresowania: książka, kino, teatr, taniec. Zwolenniczka aktywnego spędzania czasu. Uwielbia wycieczki, szczególnie w góry. 

 

Agnieszka Dziemianowicz-BąkAgnieszka Dziemianowicz-Bąk- polska działaczka społeczna i polityczka, członkini Zarządu Krajowego Partii Razem. W 2016 umieszczona na liście 100 najważniejszych intelektualistów roku magazynu „Foreign Policy”. Z wykształcenia filozofka i pedagożka, z zawodu badaczka społeczna. Od lat zaangażowana na polu edukacji – badała działalność oświatową samorządów, działała w organizacjach aktywizujących młodzież z małych miast, zakładała przedszkola na terenach wiejskich. Mieszka w górach na Dolnym Śląsku.

 

 KochanMAGDALENA KOCHAN -Urodzona 28 stycznia 1950 roku w Szczecinie. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu.Od 1994 do 2005 roku przez dwie kadencje była radną Rady Miejskiej w Goleniowie i przewodniczącą klubu radnych oraz jedną kadencję w Radzie Powiatu Goleniowskiego. W latach 1994 – 1996 przewodniczyła pracom Komisji Spraw Społecznych Sejmiku Samorządowego. Była pierwszą przewodniczącą goleniowskich struktur powiatowych PO RP. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej PO RP regionu zachodniopomorskiego.

Posłanka PO RP V, VI, VII i VIII kadencji Sejmu RP. Od 2007 roku wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet 2007 – 2011. Członkini sejmowej Komisji ds. Petycji. Inicjatorka Gali Lady D promującej aktywność kobiet z niepełnosprawnością. Autorka ustawy o ściganiu przestępstwa gwałtu z urzędu, współautorka ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie –m.in. zapisu o wyprowadzeniu z domu sprawców przemocy. Laureatka nagrody Złoty Telefon Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Autorka Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka rekomendowanej przez ONZ do wprowadzenia we wszystkich krajach członkowskich. Współautorka ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od 11 stycznia 2016r. Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Od czerwca 2016 członek Zespołu ds. opracowania nowego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2016-2025.

Odznaczona Medalem Jordana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, nagrodą Rzecznika Praw Dziecka za działalność społeczną na rzecz dzieci, Medalem „Wiernie i Wytrwale” przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie. Kawaler Orderu Uśmiechu.

 

WawrowskaDanuta Wawrowska -Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właścicielka Kancelarii Prawniczej. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe aktywnie przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskryminacji oraz podejmuje działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także działania na rzecz zwiększenia aktywności kobiet i ich udziału w życiu publicznym nie tylko na szczeblu lokalnym. Orędowniczka poprawy skuteczności ściągalności alimentów, pomysłodawczyni i koordynatorka ogólnopolskiej akcji "Alimenty to nie prezenty", społeczna asystentka posłanki Ewy Lieder i członkini jej zespołu d/s zmiany przepisów alimentacyjnych. Ekspertka Kongresu Kobiet d/s alimentów. Wiceprzewodnicząca Rady Kobiet ptzy Przezydncie Miasta Słupska. Prezeska i współzałożycielka Stowarzyszenia „Kobiecy Słupsk”. Inicjatorka i organizatorka Słupskiego Kongresu Kobiet. Feministka, członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Warszawie, pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Słupsku. Prywatnie mama dwóch synów, przyjaciółka, kobieta aktywna, podróżniczka.

 

joanna-scheuring-wielgus2Joanna Scheuring-Wielgus. - Posłanka na Sejm RP.

Urodziłam się w 1972 roku w Toruniu, a wychowałam na osiedlu z wielkiej płyty. Rubinkowo, było wtedy wielkim placem budowy. Do tej pory pamiętam zabawy na hałdach piasku, odgłos betoniarek od bladego świtu, niekończące się rozmowy przy trzepaku i smak oranżady „Murzynek”.Jestem absolwentką Szkoły Podstawowej nr 20, IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu oraz socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Po ukończeniu studiów chciałam się dalej rozwijać, dlatego kształciłam się również w Polskiej Akademii Nauk w zakresie zarządzania kulturą oraz w Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, gdzie poznałam fantastycznych, pełnych pasji ludzi. Przez wiele lat byłam zawodowo związana z marketingiem i public relations. Szlify w tej materii zdobywałam w międzynarodowej korporacji spożywczej. Tam miałam okazje sprawdzić się w dużych, wymagających międzynarodowych projektach i w pracy zespołowej. Tam też poznałam wspaniałych ludzi, z moim mężem, Piotrem na czele. W związku z tym, że potrzeba ciągłego rozwoju to mój życiowy motor, po kilkunastu latach pracy na etacie odważyłam się „pójść na swoje” i otworzyłam fundację, w której połączyłam swoje obie zawodowe pasje: wspomniany marketing oraz kulturę. Moją fundację nazwałam „Win – Win” od angielskiego określenia sytuacji, w której wszyscy wygrywają. Wierzę bowiem, że można kreować takie sytuacje, także w polityce, w których każda ze stron zyskuje. Zajęłam się współpracą z artystami i instytucjami kultury w Polsce, w Europie i w Azji. Wraz z gronem niesamowitych ludzi udało mi się zrealizować wiele wartościowych projektów edukacyjnych, społecznych i kulturalnych. Szczególnie dumna jestem z Turkusowych Wakacji – wyjątkowych kolonii dla dzieci prowadzonych przez artystów, podczas których uczą się one sztuki poprzez jej doświadczanie.

Od wielu lat funkcjonuję również w organizacjach pozarządowych. Współtworzyłam m.in. Stowarzyszenie „Wyborcy”, które działało na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji wyborczej mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego i edukacji obywatelskiej. Działałam też w Stowarzyszeniu „Rzeczpospolita Babska”, które podejmowało inicjatywy aktywizacji i równouprawnienia kobiet w szeroko rozumianym życiu społecznym. Momentem przełomowym w moim życiu była decyzja o wejściu do czynnej polityki. No bo, jak długo można walić głową w mur? Wraz z ludźmi, z którymi od wielu lat współpracowałam przy rozmaitych projektach, postanowiliśmy wejść do środka politycznego wiru. Zrozumieliśmy, że bez realnego wpływu na władzę, zarówno tę lokalną, jak i ogólnokrajową, nie uda nam się wdrożyć wszystkich idei, które przyświecały nam w pracy w sektorze pozarządowym. Powołaliśmy do życia stowarzyszenie „Czas Mieszkańców”, które jest alternatywą dla skostniałego układu władz samorządowych w Toruniu. „Czas Mieszkańców” skupia osoby o różnych poglądach i doświadczeniach, ale to, co ich łączy to idea podmiotowości mieszkańców w decydowaniu o losach swojego miasta. Łączy na po prostu wspólny „miastopogląd”. Z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców „Czas Mieszkańców” zdobyliśmy 4 mandaty do Rady Miasta Torunia. Zostałam radną i przewodniczącą klubu radnych naszego ugrupowania. A w kilku innych miastach ruchy miejskie, do których też się zaliczamy również zdołały dostać się do władz lokalnych. W końcu coś się zaczęło zmieniać. Ale Życie nie znosi próżni, a moje zwłaszcza. Dlatego też gdy powstała Nowoczesna postanowiłam zaangażować się w ten projekt - świeży, nastawiony na zmiany i będący w opozycji wobec zastanej sceny politycznej, która żyła już wyłącznie samą sobą. Wyszłam z założenia, że trzeba działać zarówno u podstaw, na gruncie samorządowym, jak i w polityce ogólnopolskiej, bo dobre decyzje można podejmować mając do dyspozycji dobre prawo.

W wyborach parlamentarnych z 2015 roku zostałam wybrana do Sejmu RP z okręgu toruńsko – włocławskiego.

To wszystko, co opisałam wyżej jest dla mnie ważne. Ale najważniejsza jest moja rodzina: mąż Piotr oraz trzech synów: Jan, Jakub i Olek.

To oni nadają sens mojemu życiu i energię do działania.

Organizatorzy

 

kobiety dla polski

kobiety dla polski

Matronat

kobiety dla polski

 

Partner Strategiczny

ck 105

 

Program kongresu

kongres Kobiet

Biuletyn kongresu

program kongresu

 

Zaproszenie

 

 

kongres Kobiet

 

 

 

 

 

zachodniopomorskie Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Gminy Miasto Koszalin
koszalin herb