Wykład II

Paulina_RoickaPaulina Roicka adwokat i polityk społeczny, doktorantka w Instytucie Polityki Społecznej UW. Współautorka opracowań z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz uczestniczka projektów naukowo-badawczych. Interesuje się filozofią, w szczególności filozofią prawa. .