Debata 1

Katarzyna_CzarKatarzyna Czarkowskabibliotekarka, feministka. Członkini Ery Kobiet, jedna z koordynatorek Kuchni Społecznej w Koszalinie.

 

 

 

Grzegorz_HameraGrzegorz Hamera ur. 08.09.1982 r. w Słupsku, mieszkaniec Koszalina od 2011 roku, żonaty, dumny tata 3 letniej Hani. Magister Historii ze specjalnością Współczesnych Stosunków Międzynarodowych na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, studia podyplomowe w zakresie Prawa i Funduszy Unii Europejskiej na Politechnice Gdańskiej, ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz specjalistyczne Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dzięki czemu na podstawie ukończonych szkoleń i potwierdzonej praktyki uzyskał certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (nr 261). Aktualnie w trakcie realizacji studiów podyplomowych w zakresie Resocjalizacji i Socjoterapii. Od 2011 roku pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie na stanowisku podinspektora, od 2012 roku w Zespole ds. koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy. Wieloletni praktyk. Do tej pory lider blisko 120 grup roboczych w ramach procedury "Niebieskie Karty", wieloletni koordynator realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a także projektów związanych z budową systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wieloletni praktyk. Angażuje się w sprawy lokalnej społeczności – trzykrotnie uczestniczył w pracach Rady Budżetu Obywatelskiego w Koszalinie.

 

GMagdalena_Grabowskadr Magdalena Grabowska– socjolożka, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, współzałożycielka Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER, wykładowczyni Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy Instytucie Badań Literackich PAN. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2000), doktoryzowała się w 2010 roku na Uniwersytecie Rutgers w USA na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej ruchowi kobiecemu w Polsce po 1989 roku. Uczestniczyła w wielu projektach badawczych dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, ruchom kobiecym – m.in. „Równość standardem dobrego samorządu” (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, 2011-2014), „Mapping the Current Status and Potential of Administrative Sources of Data on Gender-Based Violence in the EU and Croatia” (Europejski Instytut Równości Płci, 2013), „Monitoring stosowania przez polski wymiar sprawiedliwości przepisów prawa antydyskryminacyjnego” (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, 2013). Była stypendystką Marie Curie Fellowship Program, w ramach którego realizowała projekt badawczy „Aktywna podmiotowość kobiet i równość płci w socjalistycznej Polsce i Gruzji”. Jest współautorką książki „Współpraca czy konflikt. Unia Europejska, państwo i kobiety” (razem z prof. Małgorzatą Fuszarą, prof. Joanną Regulską, dr Joanną Mizielińską, Warszawa 2009). W Fundacji STER odpowiada za działania badawcze. Koordynowała badania w projekcie „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej” (realizowanym w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanym ze środków EOG).

 

Adam_OstaszewskiAdam Ostaszewski lat 42, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzi własną kancelarię prawną, aktywnie wspomaga inicjatywy równościowe oraz zajmuje się sprawami przemocowymi