Panel

katarzyna piotrowskaprof. Monika Płatek prawniczka, pracownica naukowa w Instytucie Prawa Karnego UW . Ekspertka i konsultantka wielu organizacji międzynarodowych i krajowych, m.in. OBWE, Open Society Institute – New York (OSI), członkini międzynarodowej rady programowej „Journal of Law and Society”. Była prezeska Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Wykładała na wielu uniwersytetach w Polsce i na świecie (w Budapeszcie, Oslo, Waszyngtonie, Wilnie).

Iwona_Piatek.jpgIwona Piątek - urodzona 10.11.1964 r. w Warszawie.

Z wykształcenia jestem mgr socjologii, dyplom uzyskałam na Wydziale Nauk Społecznych i Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyłam Liceum Medyczne im. Tytusa Chałbińskiego w Warszawie. Przez pięć lat wykonywałam zawód pielęgniarki, prowadziłam również własne Biuro Zleceń Medycznych. Następnie pracowałam w Biurze Ochrony Rządu oraz w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych. Od siedmiu lat prowadzę własna firmę zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami.

Moje doświadczenie społeczno-polityczne:

  • Przewodnicząca Partii Kobiet od 2010 roku.
  • Koordynatorka Europejskiej Inicjatywy Feministycznej z udziałem polityczek z Niemiec, Hiszpanii i Szwecji. Corocznie odbywa sie Międzynarodowy Zjazd EIF , gdzie dyskutowana jest i ustalana wspólna strategia obrony praw kobiet i rodzin.
  • Organizatorka i uczestniczka wydarzeń i konferencji krajowych i międzynarodowych zachęcających kobiety do partycypacji w sferze publicznej.
  • Uczestniczka debat telewizyjnych poruszających aspekt obecności kobiet w przestrzeni publicznej.
  • Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.
  • Prezeska Rady Fundacji - Polska Jest Kobietą.

Współpracuję z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami i środowiskami lokalnymi. Moją pracę społeczną i polityczną determinuje wrażliwość i brak zgody na wykluczenie, dyskryminację i nieuczciwość. Ważna jest dla mnie także polityka wyrównywania szans i wspieranie osób niepełnosprawnych oraz polityka senioralna. Chcę polityki uczciwej i sprawiedliwej. Każdy urzędnik powinien podejmować decyzje mądrze i odpowiedzialnie. Nie zgadzam się na przywileje polityków kosztem społeczeństwa. Dążyć będę do wprowadzenia w polskim życiu politycznym nowej jakości opartej na wzajemnym poszanowaniu wszystkich stron.

Prywatnie: Katoliczka, żona i mama trzech synów. Pochodzę z warszawskiej rodziny z mocnymi korzeniami patriotycznymi: moi dziadkowie walczyli o niepodległość Polski. Jeden dziadek był oficerem w Legionach Piłsudskiego, a drugi walczył w partyzantce, był więziony na Pawiaku.

 

katarzyna piotrowskaJoanna Piotrowska – założycielka Fundacji Feminoteka. Trenerka WenDo – asertywności dla kobiet i dziewcząt. Ekspertka i trenerka równościowa, antyprzemocowa i antydyskryminacyjna. Współautorka i współredaktorka publikacji: „Płeć a polityka”, Fundacja H. Boella przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2005; „Polityka równości płci. Polska 2007. Raport” UNDP, Warszawa 2007 (część poświęcona gender meinstreaming w środkach masowego przekazu). Współredaktorka lub/i współautorka publikacji wydanych przez Fundację Feminoteka: „Niemoralne propozycje. Molestowanie seksualne w miejscu pracy”, (2008); „Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. Raport” (część poświęcona przemocy wobec kobiet), 2009; „Brak misji na wizji i wizji w edukacji. Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci”, (2009). Laureatka Złotego Telefonu – nagrody przyznawanej przez Niebieską Linię osobom szczególnie zaangażowanym w przeciwdziałanie przemocy.

joanna_zielinskaJoanna Maria Zielińska -  ur 02.04.1965. Położna z 28 letnim stażem pracy w zawodzie. Absolwentka GUM-ed w Gdańsku wydz. położnictwo. Specjalistka w pielęgniarstwie dla położnych. Edukatorka z zakresu samobadania piersi. Laureatka 3 miejsca w ogólnopolskim konkursie „Położna z sercem” zorganizowanym przez czasopismo „ Mam Dziecko” i markę NIVEA Baby. Od 15 lat współwłaścicielka NZOZ „Rodzina”. Prywatnie matka i feministka.

katarzyna czarkowskaKatarzyna Czarkowska - Bibliotekarka z wszechstronnym wykształceniem i zainteresowaniami. Absolwentka min. Politechniki Koszalińskiej i Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Matka, feministka, miłośniczka zwierząt, działająca na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem.

 

 

Marzena_OlszyńskaMarzena Olszyńska - urodziła się w Koszalinie, wychowała się w Koszalinie, ukończyła studia na Politechnice w Koszalinie. Za pracą wyjechała na wiele lat do Poznania. Mówi o sobie "poznańska pyra, okraszona morską bryzą". Inżynier z wykształcenia, z zamiłowania partacz :) łac. a parte paternitatis, dawniej rzemieślnik, nienależący do cechu. Prowadzi w Koszalinie Pracownię Ceramiczną Czwarte Niebo. Jest managerem Coworking Koszalin - projektu realizowanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Koszalinie. Matka dwóch dorosłych córek, za chwilę po raz pierwszy babcia, właścicielka czarnej kotki indywidualistki i mało rozgarniętego psa rasy Osiedle Rokosowo i małej zgrai rybek akwariowych.