Współpraca

plan fit sl mps fensi
ajwers kontrast
pasjonatica fregata moya
moya fensi logotyp sds
moya Starostwo mk
akant dajar
prob
warsztat mody 

 

 

 

 

Patronat medialny

 


tv max
tygodnik miasto
nasze miasto

nasze miasto

 KOSZALINinfo

 

Partnerzy


MOPS
StarostwoPowiat Koszaliński
kultura

Panel

katarzyna piotrowskaprof. Monika Płatek prawniczka, pracownica naukowa w Instytucie Prawa Karnego UW . Ekspertka i konsultantka wielu organizacji międzynarodowych i krajowych, m.in. OBWE, Open Society Institute – New York (OSI), członkini międzynarodowej rady programowej „Journal of Law and Society”. Była prezeska Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Wykładała na wielu uniwersytetach w Polsce i na świecie (w Budapeszcie, Oslo, Waszyngtonie, Wilnie).

Iwona_Piatek.jpgIwona Piątek - urodzona 10.11.1964 r. w Warszawie.

Z wykształcenia jestem mgr socjologii, dyplom uzyskałam na Wydziale Nauk Społecznych i Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyłam Liceum Medyczne im. Tytusa Chałbińskiego w Warszawie. Przez pięć lat wykonywałam zawód pielęgniarki, prowadziłam również własne Biuro Zleceń Medycznych. Następnie pracowałam w Biurze Ochrony Rządu oraz w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych. Od siedmiu lat prowadzę własna firmę zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami.

Moje doświadczenie społeczno-polityczne:

  • Przewodnicząca Partii Kobiet od 2010 roku.
  • Koordynatorka Europejskiej Inicjatywy Feministycznej z udziałem polityczek z Niemiec, Hiszpanii i Szwecji. Corocznie odbywa sie Międzynarodowy Zjazd EIF , gdzie dyskutowana jest i ustalana wspólna strategia obrony praw kobiet i rodzin.
  • Organizatorka i uczestniczka wydarzeń i konferencji krajowych i międzynarodowych zachęcających kobiety do partycypacji w sferze publicznej.
  • Uczestniczka debat telewizyjnych poruszających aspekt obecności kobiet w przestrzeni publicznej.
  • Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.
  • Prezeska Rady Fundacji - Polska Jest Kobietą.

Współpracuję z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami i środowiskami lokalnymi. Moją pracę społeczną i polityczną determinuje wrażliwość i brak zgody na wykluczenie, dyskryminację i nieuczciwość. Ważna jest dla mnie także polityka wyrównywania szans i wspieranie osób niepełnosprawnych oraz polityka senioralna. Chcę polityki uczciwej i sprawiedliwej. Każdy urzędnik powinien podejmować decyzje mądrze i odpowiedzialnie. Nie zgadzam się na przywileje polityków kosztem społeczeństwa. Dążyć będę do wprowadzenia w polskim życiu politycznym nowej jakości opartej na wzajemnym poszanowaniu wszystkich stron.

Prywatnie: Katoliczka, żona i mama trzech synów. Pochodzę z warszawskiej rodziny z mocnymi korzeniami patriotycznymi: moi dziadkowie walczyli o niepodległość Polski. Jeden dziadek był oficerem w Legionach Piłsudskiego, a drugi walczył w partyzantce, był więziony na Pawiaku.

 

katarzyna piotrowskaJoanna Piotrowska – założycielka Fundacji Feminoteka. Trenerka WenDo – asertywności dla kobiet i dziewcząt. Ekspertka i trenerka równościowa, antyprzemocowa i antydyskryminacyjna. Współautorka i współredaktorka publikacji: „Płeć a polityka”, Fundacja H. Boella przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2005; „Polityka równości płci. Polska 2007. Raport” UNDP, Warszawa 2007 (część poświęcona gender meinstreaming w środkach masowego przekazu). Współredaktorka lub/i współautorka publikacji wydanych przez Fundację Feminoteka: „Niemoralne propozycje. Molestowanie seksualne w miejscu pracy”, (2008); „Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. Raport” (część poświęcona przemocy wobec kobiet), 2009; „Brak misji na wizji i wizji w edukacji. Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci”, (2009). Laureatka Złotego Telefonu – nagrody przyznawanej przez Niebieską Linię osobom szczególnie zaangażowanym w przeciwdziałanie przemocy.

joanna_zielinskaJoanna Maria Zielińska -  ur 02.04.1965. Położna z 28 letnim stażem pracy w zawodzie. Absolwentka GUM-ed w Gdańsku wydz. położnictwo. Specjalistka w pielęgniarstwie dla położnych. Edukatorka z zakresu samobadania piersi. Laureatka 3 miejsca w ogólnopolskim konkursie „Położna z sercem” zorganizowanym przez czasopismo „ Mam Dziecko” i markę NIVEA Baby. Od 15 lat współwłaścicielka NZOZ „Rodzina”. Prywatnie matka i feministka.

katarzyna czarkowskaKatarzyna Czarkowska - Bibliotekarka z wszechstronnym wykształceniem i zainteresowaniami. Absolwentka min. Politechniki Koszalińskiej i Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Matka, feministka, miłośniczka zwierząt, działająca na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem.

 

 

Marzena_OlszyńskaMarzena Olszyńska - urodziła się w Koszalinie, wychowała się w Koszalinie, ukończyła studia na Politechnice w Koszalinie. Za pracą wyjechała na wiele lat do Poznania. Mówi o sobie "poznańska pyra, okraszona morską bryzą". Inżynier z wykształcenia, z zamiłowania partacz :) łac. a parte paternitatis, dawniej rzemieślnik, nienależący do cechu. Prowadzi w Koszalinie Pracownię Ceramiczną Czwarte Niebo. Jest managerem Coworking Koszalin - projektu realizowanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Koszalinie. Matka dwóch dorosłych córek, za chwilę po raz pierwszy babcia, właścicielka czarnej kotki indywidualistki i mało rozgarniętego psa rasy Osiedle Rokosowo i małej zgrai rybek akwariowych.

Organizatorzy

 

kobiety dla polski

kobiety dla polski

Matronat

kobiety dla polski

 

Partner Strategiczny

ck 105

 

Program kongresu

kongres Kobiet

Biuletyn kongresu

program kongresu

 

Zaproszenie

 

 

kongres Kobiet

 

 

 

 

 

zachodniopomorskie Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Gminy Miasto Koszalin
koszalin herb