Współpraca

plan fit sl mps fensi
ajwers kontrast
pasjonatica fregata moya
moya fensi logotyp sds
moya Starostwo mk
akant dajar
prob
warsztat mody 

 

 

 

 

Patronat medialny

 


tv max
tygodnik miasto
nasze miasto

nasze miasto

 KOSZALINinfo

 

Partnerzy


MOPS
StarostwoPowiat Koszaliński
kultura

Debata

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

katarzyna piotrowskaSara Małgorzata - Łukawska Szczęśliwa MAMA, zakochana żona. Coach. Artystka. Współorganizatorka największych w Polsce konferencji networkingowych „Skrzydła Sukcesu” oraz konferencji pt. „Jak być mądrą, bogatą Kobietą” Liderka Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, prowadziła panele obok dr Alicji Długołęckiej. Działaczka społeczna, organizatorka wielu akcji pomocy humanitarnej na terenie Polski i Syrii. Niosąca pomoc ofiarom przemocy. Walcząca o prawa dziecka. Aranżerka zabaw i festynów dla dzieci objętych opieką hospicyjną, dzieci z domów dziecka, domów samotnych matek oraz rodzin zastępczych. Biorąca udział w resocjalizacji dzieci z rodzin nieprzystosowanych społecznie. Walcząca ze stereotypami, przełamująca tematy tabu. Dążąca do celu, w którego osiągniecie wierzy. Korzystająca z tego, co daje los, biorąca z życia pełnymi garściami. Bohaterka książki „Walka jest kobietą”

barbara nowacka

Barbara Nowacka - działaczka ruchów lewicowych, społecznych i kobiecych.

Absolwentka studiów informatycznych oraz menadżerskich, MBA.
Kanclerz w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, wiceprezeska Fundacji im. Izabeli Jarugi Nowackiej, szefowa Think-Tanku â Plan Zmianâ.

Od 1993 czynna w życiu publicznym, początkowo związana z Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, potem Unią Pracy i jej młodzieżówką.
W latach 2001-2006 we władzach ECOSY â organizacji młodzieżowej Partii Europejskich Socjalistów, w tym koordynatorka grupy feministycznej.

Anna_SzczepanskaAnna Szczepańska – Kierowniczka Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Koszalinie prowadzonego przez Koszalińska Agencję Rozwoju Regionalnego. Mama dwójki wspaniałych dzieci, szczęśliwa mężatka. Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego, oraz licznych studiów podyplomowych, w tym MBA, Rachunkowość oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, i inne. Od niedawna Wice-Prezeska Fundacji ROEFS (ROZWÓJ OBYWATELE EDUKACJA FINANSE SPOŁECZEŃSTWO) Od 18 lat związana z wdrażaniem funduszy pomocowych w Polsce.

Beata_MaciejewskaBeata Maciejewska  – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta, prezeska Fundacji Przestrzenie Dialogu, aktywista, autorka książek i opracowań dotyczących rozwoju miast, równości kobiet i mężczyzn, włączenia kobiet w zieloną gospodarkę. Podczas III Regionalnego Kongresu w Koszalinie będzie prowadziła debatę Kobiety liderkami zmian społecznych

 

Elzbieta_JachlewskaElżbieta JachlewskaFeministka, optymistka, idealistka, ekonomistka. . Wierzy, że pracą od podstaw można powoli zmienić świat na lepszy, że dyskutując można osiągnąć kompromis ponad wszelkimi podziałami, a integrując różne środowiska sprawić, iż tolerancja będzie czymś najnormalniejszym w świecie. Wiceprzewodnicząca Partii Kobiet, Prezeska Stowarzyszenia WAGA..

Organizatorzy

 

kobiety dla polski

kobiety dla polski

Matronat

kobiety dla polski

 

Partner Strategiczny

ck 105

 

Program kongresu

kongres Kobiet

Biuletyn kongresu

program kongresu

 

Zaproszenie

 

 

kongres Kobiet

 

 

 

 

 

zachodniopomorskie Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Gminy Miasto Koszalin
koszalin herb