Panel 2

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet

anita kucharska dziedzicANITA KUCHARSKA-DZIEDZIC - doktora nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycielka akademicka, adiunkta na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Autorka publikacji z zakresu literatury współczesnej oraz kwestii kobiecych, społecznych i praw człowieka.
Współzałożycielka i od 13 lat prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze, organizacji pożytku publicznego świadczącej pomoc i wsparcie osobom pokrzywdzonym przemocą seksualną, domową i dyskryminacją.

Nagrodzona przez Radio Zachód tytułem „Homini bono” w 2008 r., odznaczona w 2011 r. przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi na działalność społeczną na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, członkini Lubuskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej i drugiej kadencji.

Mama Antosia, żona Piotra, właścicielka spanielki, wielbicielka storczyków.

 

Prawa Matki

paulina piechna wieckiewiczPAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ - kobieta w samorządzie, mama Ani oraz Karolinki, radna m.st. Warszawy w kadencji 2006-2010 oraz w obecnej kadencji 2010-2014, Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych SLD w Radzie m.st. Warszawy. była Przewodnicząca Federacji Młodych Socjaldemokratów „FMS”, młodzieżówki SLD, obecnie Wiceprzewodnicząca Rady Krajowej SLD.

W swojej działalności zajmuje się w szczególności tematyką edukacji (Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy), wykluczenia społecznego (Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologii), równouprawnienia, równego dostępu do edukacji, walki z dyskryminacją, oraz problemów z jakimi na co dzień spotyka się młodzież.

W warszawskim samorządzie walczy m.in. o większą dostępność Warszawiaków i Warszawianek do publicznych żłobków i przedszkoli, o zrównoważony budżet m.st. Warszawy dostosowany do socjalnych potrzeb mieszkańców (Komisja Budżetu i Finansów), o równouprawnienie i tolerancję również w ramach warszawskich urzędów, o darmowy, od 2012 roku zasiada w Komitecie Honorowym Parady Równości.

 

urszula borzeckaURSZULA BORZĘCKA – zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz wyższe w zakresie pracy socjalnej.
Ukończone studia podyplomowe: Organizacja Pomocy Społecznej, a także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Certyfikowany mediator, posiadający liczne szkolenia w zakresie pracy z rodziną i dzieckiem, w tym z problemem uzależnienia.

Czynny kurator społeczny w Sądzie Rejonowym w Koszalinie oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego, wieloletni praktyk.