Współpraca

plan fit sl mps fensi
ajwers kontrast
pasjonatica fregata moya
moya fensi logotyp sds
moya Starostwo mk
akant dajar
prob
warsztat mody 

 

 

 

 

Patronat medialny

 


tv max
tygodnik miasto
nasze miasto

nasze miasto

 KOSZALINinfo

 

Partnerzy


MOPS
StarostwoPowiat Koszaliński
kultura

Panel 2

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet

anita kucharska dziedzicANITA KUCHARSKA-DZIEDZIC - doktora nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycielka akademicka, adiunkta na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Autorka publikacji z zakresu literatury współczesnej oraz kwestii kobiecych, społecznych i praw człowieka.
Współzałożycielka i od 13 lat prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze, organizacji pożytku publicznego świadczącej pomoc i wsparcie osobom pokrzywdzonym przemocą seksualną, domową i dyskryminacją.

Nagrodzona przez Radio Zachód tytułem „Homini bono” w 2008 r., odznaczona w 2011 r. przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi na działalność społeczną na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, członkini Lubuskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej i drugiej kadencji.

Mama Antosia, żona Piotra, właścicielka spanielki, wielbicielka storczyków.

 

Prawa Matki

paulina piechna wieckiewiczPAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ - kobieta w samorządzie, mama Ani oraz Karolinki, radna m.st. Warszawy w kadencji 2006-2010 oraz w obecnej kadencji 2010-2014, Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych SLD w Radzie m.st. Warszawy. była Przewodnicząca Federacji Młodych Socjaldemokratów „FMS”, młodzieżówki SLD, obecnie Wiceprzewodnicząca Rady Krajowej SLD.

W swojej działalności zajmuje się w szczególności tematyką edukacji (Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy), wykluczenia społecznego (Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologii), równouprawnienia, równego dostępu do edukacji, walki z dyskryminacją, oraz problemów z jakimi na co dzień spotyka się młodzież.

W warszawskim samorządzie walczy m.in. o większą dostępność Warszawiaków i Warszawianek do publicznych żłobków i przedszkoli, o zrównoważony budżet m.st. Warszawy dostosowany do socjalnych potrzeb mieszkańców (Komisja Budżetu i Finansów), o równouprawnienie i tolerancję również w ramach warszawskich urzędów, o darmowy, od 2012 roku zasiada w Komitecie Honorowym Parady Równości.

 

urszula borzeckaURSZULA BORZĘCKA – zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz wyższe w zakresie pracy socjalnej.
Ukończone studia podyplomowe: Organizacja Pomocy Społecznej, a także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Certyfikowany mediator, posiadający liczne szkolenia w zakresie pracy z rodziną i dzieckiem, w tym z problemem uzależnienia.

Czynny kurator społeczny w Sądzie Rejonowym w Koszalinie oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego, wieloletni praktyk.

 

Organizatorzy

 

kobiety dla polski

kobiety dla polski

Matronat

kobiety dla polski

 

Partner Strategiczny

ck 105

 

Program kongresu

kongres Kobiet

Biuletyn kongresu

program kongresu

 

Zaproszenie

 

 

kongres Kobiet

 

 

 

 

 

zachodniopomorskie Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Gminy Miasto Koszalin
koszalin herb